Skip to main content

Intranet / extranet

  • Instal·lació i posta en marxa de xarxes Ethernet
  • Instal·lació i posta en marxa de xarxes Wireless (Wi-Fi)
  • Instal·lació i posta en marxa de xarxes mixtes ethernet / Wireless (Wi-Fi)
  • Instal·lació i posta en marxa de xarxes amb tot tipus de servidors dedicats