Creació de projectes per a la Web

LinuxBCN.com te una àmplia experiència en la creació de projectes per publicar continguts i serveis a la Web. Des de l'any 1994 hem anat aprenent i creant projectes per a diverses empreses i particulars i ara, podeu aprofitar-vos de tot aquest coneixement.

Les tecnologies que emprem en la creació i programació de les pàgines és 100x100 Programari Lliure i aprofitem les eines i programaris lliures com: Apache, Php, MySQL, Drupal, Quanta i Vim (entre d'altres)

Si no te massa clar com hauria de ser la seva Web, nosaltres podem ajudar-lo en tots els aspectes de la mateixa; des de la elecció de un bon servidor (ISP, fins al últim detall legal, passant per la correcta estructuració de la informació i la realització del disseny i la fotografía.

Podeu veure algunes de les feines realitzades des d'aquest enllaç.

Consultoria, Desenvolupament i costumització del CMS Drupal

Per a webs interactives i flexibles, linuxbcn recomana la utilització de Drupal, un gestor de continguts (CMS) i excel·lent entorn de treball.

Linuxbcn ofereix els serveis relacionats amb Drupal, entre ells:

  1. Hostatjament especialitzat; Servidor amb tot el que cal per que Drupal funcioni a la última, incloent Fantastico, un programa que l'instal·la automàticament.
  2. Consultoria general; localització d'avaries de la web i optimització
  3. Adaptació de temes (Themes) existents per tal d'adaptar Drupal a la seva imatge corporativa.
  4. Modificació de mòduls existents
  5. Desenvolupament de nous mòduls sota les seves especificacions o necessitats